Citati o prijateljstvu

Kažu da ako čovek ima makar jednog pravog prijatelja, može da se smatra istinski srećnim. A čini se da se to u današnje vreme još više uočava, kada se ljudi koji se mogu okarakterisati kao pravi prijatelji, vrlo retko nalaze, jer reklo bi se da svako, manje ili više gleda korist, nego što mu je zaista stalo do nekoga. Iako bismo mogli da nađemo mnogobrojne razloge da opravdamo ovu neospornu činjenicu, isto tako se ni u kom slučaju ne može reći da za tu pojavu može da postoji istinsko opravdanje.

Citati o prijateljstvu

Još su stari Latini govorili da se pravi prijatelj poznaje u nevolji, a izreke i citati o prijateljstvu su prisutni u svim kulturama sveta, ali i u mnogim književnim delima. Horacije je govorio: „Ko kleveće odsutnog prijatelja, zloban je.“ A Ralf Valdo Emerson se osvrnuo, takođe na prijateljske odnose, te je ostala zabeležena njegova misao: „Jedini način da imaš prijatelje jeste da budeš prijatelj“.

Ruska narodna poslovica glasi: „Bivši prijatelj je gori nego neprijatelj“, a kineska: „Rana koju titlovanje zada prijatelj nikada ne zaceli:“

Da su citati o prijateljstvu zaista brojni dokaz su i mnoga književna dela koja su posvećena upravo temi prijateljskih odnosa. Tako je, čuveni Onore de Balzak zapisao: „U nekim okolnostima života prijatelj treba biti samo u blizini. Tešenje rečima otvara ranu, ono otkriva dubinu“.

citati o prijateljstvu prijatelji pravi

Čuveni filozof Stare Grčke, Aristotel je smatrao da je „prijateljstvo jedna duša u dva tela“. „Prekinuti prijateljstvo je kao prekinuti konopac. Može se nastaviti, ali čvor ostaje.“, smatrao je La Rošfuko i vrlo verovatno da je bio u pravu, jer kada se bilo koji odnos prekine iz nekog razloga, teško da ikada može da bude isti kao što je nekada bio. Zapravo, uvek ostaje taj „čvor“ o koji se spotiču oba učesnika tog odnosa.

Kada su u pitanju citati o prijateljstvu, možda je najbolju definiciju ovog odnosa dao Plutarh, koji je rekao: „Meni nije potreban prijatelj koji se u svemu slaže i klima glavom, jer to isto moja senka može da uradi i to još bolje.“

You may also like...